Hjem Kunstig intelligens, ligestilling mellem kønnene og FN’s verdensmål

Kunstig intelligens, ligestilling mellem kønnene og FN’s verdensmål

Artikel 2 i temarækken Kunstig intelligens


FN har opstillet 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig og retfærdig udvikling i verden. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og flere identificerede delmål, som har til formål, ”at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst”.
Kilde: FN’s Verdensmål 

Hos Jobeffekt arbejder vi løbende med at vurdere hvor det giver mening, at indarbejde Verdensmålene i vores virksomhed og vores ydelser. Vores ambition er bl.a. at bidrage til ligestilling mellem kønnene, også i jobrekrutteringen. Målet er at sikre, at man ikke i udvælgelsen af kandidater og i ansættelsesprocesser lader følelser og personlige præferencer afgøre udfaldet.

Som menneske er vi hurtige til at placere andre mennesker i rammer og kasser ud fra stereotype holdninger og fornemmelser. De fleste gange helt unuanceret og uden den nødvendige viden. Den rekrutterendes personlige holdninger til fx alder, køn, udseende og etnicitet bliver afgørende, om end dette ikke nødvendigvis er vigtigt i udvælgelsen af kandidaten.

Verdensmål nr. 5

Ligestilling Mellem Kønnene – er en direkte opfordring til, at sikre rettigheder og muligheder for kvinder, både fordi det er en menneskelig ret, men samtidig også fordi analyser viser, at dette vil skabe en ”multiplikationseffekt” og skabe øget vækst og velstand i verden.

Verdensmål nummer 5 gælder også for Danmark. Selvom vi er langt foran mange andre lande i forhold til ligestilling, er der stadig ulighed mellem kønnene - selv i 2020.
Fx indtog kvinder i 2019 kun 17,9 procent af bestyrelsesposterne i de største børsnoterede virksomheder herhjemme.
Ligeledes havde 52 procent af virksomhederne i 2019 ikke én eneste kvinde i bestyrelsen.
Bedre ser det ikke ud med hensyn til antallet af kvindelige topchefer - kun 75 ud af landets 1.000 største virksomheder har en kvindelig topchef her i 2020.
Kilde: Magisterbladet & Berlingske Tidende

”Kunstig intelligens skal være med til at skabe lighed mellem kønnene i Danmark” udtaler Professor i Anvendt Kunstig intelligens Anders Kofod-Petersen ”.

”Med algoritmer kan vi blandt andet hjælpe jobsøgerne med at skrive kønsneutrale ansøgninger. Det viser sig nemlig, at vi mennesker er forudindtaget i vores valgkriterier. Vi vælger ubevidst ansøgere som minder om os selv – fx i forhold til køn og baggrund. Der er evidens for, at mænd i større grad vælger mænd, og kvinder vælger kvinder.
En af udfordringerne er at vi er hurtige til ubevidst at afkode om en tekst er skrevet af en kvinde eller en mand – selv uden angivelse af navn/køn. Med kunstig intelligens kan vi således skabe et mere retfærdigt jobmarked, hvor den bedste kandidat får jobbet - uanset køn”.


Udviklingen af teknologien og opbygningen af datapunkter og algoritmer har også sit udgangspunkt i et af FN’s delmål:

 5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.


FAKTA
Anders Kofod-Petersen er Professor i Anvendt Kunstig Intelligens ved NTNU og blandt de førende i Europa indenfor dette felt. Han har igennem mange år rådgivet om og gennemført A.I og Machine Learning projekter for både private virksomheder og offentlige institutioner.  

Anders er professor i kunstig intelligens og medlem af Jobeffekts Advisory Board.

TEMA
Jobeffekt arbejder med artikelserier der præsenteres under forskellige temaer.
For at sikre bedst mulige kvalitet og evidens, samarbejder vi med de skarpeste hoveder inden for hvert tema.
Fælles for artikelserierne er, at de tager udgangspunkt i konkrete og yderst samfundsmæssige relevante emner.
Artikler kan læses på www.jobeffekt.dk, i nyhedsbreve og via vores Sociale mediekanaler.

Under overskriften ”Samtaler med professoren” debatteres og analyseres de muligheder som data og teknik i fremtiden vil forandre vores måde at leve på, tænke på og handle ud fra.
Vi forsøger at belyse forskellige mulige scenarier, som alle i en form er realistiske.
Desuden vil vi se på de samfundsmæssige konsekvenser af denne udvikling, både de positive og de negative.

Tidligere udgivet
Artikel 1: Kunstig intelligens ændrer fremtidens jobmarked

Hjælp
JobEffekt ChatBot close
Jobson
Hej, jeg hedder Jobson.
Jeg er Jobeffekt’s ChatBot. Jeg kan hjælpe dig med at navigere på vores hjemmeside. Du kan finde hjælp til at skrive en ansøgning, udarbejde dit CV – og generelt få information om vores site. Klik på nedestående links og hvis du er i tvivl om noget, så skriv ”hjælp”.