Premium digital search

Effektive jobkampagner
via big data

Det kan være svært – og dyrt – at finde den rette nye medarbejder. I mange brancher er der ligefrem omfattende divergens mellem udbud og efterspørgsel. Vi ser fx således virksomheder, der må takke nej til nye ordre, på grund af mangel på arbejdskraft. I visse brancher forudser man ydermere, at antallet af nyuddannede kandidater slet ikke matcher behovet fra erhvervslivet i årene fremover.
Derfor har vi udviklet ”Jobeffekt Premium Digital Search” konceptet, som giver din virksomhed muligheden for at effektivisere jeres rekruttering indenfor nedestående 4 kompetenceområder.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere

Jurister

At finde de rette kandidater er ofte omkostningstungt

Både nyuddannede samt ikke mindst jurister med erfaring er ofte vanskelige at rekruttere. Den globale transformation styret af nye teknologier har yderligere medført behov for nye kompetencer og en markant indsigt i den nære fremtids forretningsforståelse.

Ofte går rekrutteringen for jurister med erfaring og specialviden igennem klassiske Headhuntere – for de er vanskelige at finde og ”flytte”.

Jobeffekts ”Premium Digital Search Jurister” er en alternativ – og ofte billigere – vej til at finde de rette kandidater. Vi lader vores algoritmer finde jeres målgruppe på både online- og sociale medier. Det kan være at jeres ønskede kandidat befinder sig på børsen.dk, LinkedIn eller et helt alternativt medie. Vi rammer målgruppen ”der hvor de er online” og leder dem hen til jeres stillingsopslag.

Vi bidrager også med kompetencer indenfor den kommunikationsmæssige tilgang til kandidaterne. Fx via sparring i forbindelse med budskaber om work-life balance og tilpasning til den teknologiske udvikling.

Erfaringen viser, at med det rigtige budskab i mediabilledet skabes inspiration samt interesse og motivation til at søge jeres ledige stilling. Og så er omkostningen ved dette væsentligt billigere end alternativerne!

Økonomer

Der er rift om de dygtige økonomer

Vi ser ind i et marked hvor dygtige økonomer med viden indenfor fx statistik og software – det at kunne digitalisere og automatisere manuelle opgaver – er meget efterspurgte. Samtidig er der b.la grundet globaliseringen stort behov for økonomer med erfaring indenfor både den klassiske controller rolle og den overordnede forretningsmæssige forståelse. Personer med disse kompetencer er ofte allerede i job – og kan være svære at finde/flytte. Faktisk er Gennemsnitlig 97,2% af alle kandidater fra Økonomi studierne på fx KU i arbejde.

Jobeffekts ”Premium Digital Search Økonomer”er udarbejdet således, at vi ”rammer” økonomer som både er aktivt jobsøgende samt dem som i bund og grund ikke er jobsøgende – men som måske kan motiveres til nye udfordringer.
Vi lader vores algoritmer finde jeres målgruppe på både online- og sociale medier. Det kan være at jeres ønskede kandidat befinder sig på berlingske.dk, LinkedIn eller et helt alternativt medie. Vi rammer målgruppen ”der hvor de er online” og leder dem hen til jeres stillingsopslag.

Erfaringen viser, at med det rigtige budskab skabes inspiration samt interesse og motivation til at søge information om jeres ledige stilling – desuden skabes der mange klik videre til jeres stillingsopslag. Og det er første forudsætning for, at I får besat stillingen.

Ingeniører

Manglen på ingeniører er en stor udfordring for det danske erhvervsliv.

Ifølge ingeniørforeningen IDA uddannes der ikke nok ingeniører i forhold til efterspørgslen. Der vil således mangle mere end 6.000 ingeniører i 2025 i Danmark. Det samme gør sig gældende i fx Sverige og Tyskland. Allerede nu kan vi konstatere, at danske virksomheder har vanskeligt ved at tiltrække kvalificerede kandidater indenfor dette felt, b.la fordi der er meget gang i bygge- og anlægssektoren. Vi har nu rekordhøj beskæftigelse inden for denne sektor i Danmark.

IDA pointerer, at Ingeniører er villige til at flytte langt for at få det spændende og udviklende job. ” De flytter efter job, der giver mening, og hvor de oplever, at de er med til at forandre verden” påpeger IDA.

Jobeffekts ”Premium Digital Search Ingeniører” er udarbejdet på grundlag af overnævnte markedssituation. Ved at ramme kandidaterne på sociale OG online medier via målrettede algoritmer skaber vi kendskab til jeres virksomhed – samt interesse og motivation til at søge jeres opslåede stilling.
Jobeffekts ”Premium Digital Search Ingeniører” er et digitalt værktøj som optimerer jeres vej til de rette kandidater.

IT-specialister

Mangel på IT-medarbejdere bremser vækst

Danmarks fremtid er digital og det kræver kvalificeret arbejdskraft. Praktisk taget alle virksomheder har behov for flere digitale kompetencer – da det ofte er inden for dette felt vækst og indtjening skabes. Men rigtig mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere netop denne målgruppe.

  • - Næsten 2 ud af 3 it-virksomheder (62,9%) ser manglen på de rette it-kompetencer, som den største barriere for vækst i branchen
  • - Næsten 2 ud af 5 it-virksomhed (38,7%) har helt måtte opgive at besætte ledige it-stillinger
  • - I 2019 var der i alt 2.600 it-stillinger, der ikke kunne besættes i it-branchen.

Jobeffekts ”Premium Digital Search IT-Specialister”er udarbejdet således, at vi ”rammer” IT-segmentet - både dem som er aktivt jobsøgende samt dem som i bund og grund ikke er jobsøgende – men som måske kan motiveres til nye udfordringer.
Vi lader vores algoritmer finde jeres målgruppe på både online- og sociale medier. Det kan være at jeres ønskede kandidat befinder sig på youtube.com, gaming.dk eller et helt alternativt medie. Vi rammer målgruppen ”der hvor de er online” og leder dem hen til jeres stillingsopslag.

På denne vis skaber vi synlighed og interesse for jeres stillingsopslag – direkte målrettet IT-specialister. Desuden skabes der mange klik videre til jeres stillingsopslag. Og det er første forudsætning for, at I får besat stillingen.

Hjælp
Jobeffekt ChatBot dansk logo engelsk logo close
Jobson
Hej, jeg hedder Jobson.
Jeg er Jobeffekt’s ChatBot. Jeg kan hjælpe dig med at navigere på vores hjemmeside. Du kan finde hjælp til at skrive en ansøgning, udarbejde dit CV – og generelt få information om vores site. Klik på nedestående links og hvis du er i tvivl om noget, så skriv ”hjælp”.