Hjem Samtale med professoren

Samtale med professoren

Kunstig Intelligens ændrer fremtidens jobmarked

Artikel 1 i temarækken Kunstig intelligens

Tænk hvis du aldrig skulle søge efter et job? Tænk hvis ”jobbet fandt dig” – så du kontinuerligt blev anbefalet de jobmuligheder, som passede præcist til dine drømme og kvalifikationer. Alt sammen ud fra store mængder data og videns indsamling fra alverdens websites og din adfærd på internettet.

Forestil dig en situation hvor du ikke kun blev anbefalet job inden for dine umiddelbare kvalifikationer, som uddannelse og tidligere arbejde. Men at anbefalinger også omhandlede kompetenceudvikling, kurser og events. Måske endda anbefalinger til at flytte dig geografisk eller i yderste konsekvens, anbefale dig at skifte job, da du ikke trives med dit nuværende job.
Data er i dag tilgængelig og med de rette algoritmer, kan man i dag ret præcist vurdere og forudsige forskellige scenarier og udfald. Det er slet ikke urealistisk at kunne vurdere om du trives med dit nuværende arbejde og faktisk ud fra data, komme med meget konkrete anbefalinger, der kan bidrage til din trivsel og livsglæde.

Og tænk hvis jobmarkedet understøttede ligestillingen i samfundet.

”Der er simpelthen evidens for, at ”Ahmed” får færre jobsamtaler end ”Anders” – selvom de har samme kvalifikationer. Og det samme gør sig gældende for ”Kirsten” – Hun bliver foretrukket frem for Anders, hvis det er Gitte der ansætter. Kunstig intelligens kan afhjælpe dette – og dermed gøre jobsøgningsprocessen langt mere demokratisk” fortæller Anders Kofod-Petersen, Professor i Anvendt Kunstig Intelligens.

Algoritmer kan således sikre at det ikke er vores personlige præferencer – såsom køn, alder og fx etnicitet - der vælger kandidater til samtale, men at det derimod er de bedste kandidater ud fra jobrelevante kriterier, som bliver udvalgt.  

En af metoderne til dette er, at vi skal være bedre til at formulere ansøgninger. Kunstig intelligens kan således bl.a. afhjælpe køns- og etnicitets diskrimination via fx anbefalinger om neutrale formuleringer i jobsøgningsprocessen.

”Der er utrolig megen menneskelig bias i jobrekruttering i dag” udtaler Anders Kofod-Petersen og forsætter ”Ofte er man ikke engang bevidst om det. Så når ”personalechef Henrik” vælger ”Anders” til at komme til samtale, er det OGSÅ fordi Anders er mand – helt ubevidst. Det kan kunstig intelligens afhjælpe, så der er ingen tvivl om, at teknologien vil ændre og forbedre jobsøgningsprocesserne markant. Det vil blive enklere at sørge for, at den rigtige kandidat får det rigtige job” påpeger Anders Kofod-Petersen.
 

FAKTA
Anders Kofod-Petersen er Professor i Anvendt Kunstig Intelligens ved NTNU og blandt de førende i Europa indenfor dette felt. Han har igennem mange år rådgivet om og gennemført A.I og Machine Learning projekter for både private virksomheder og offentlige institutioner.  

Anders er direktør i Alexandra Instituttet i København og medlem af Jobeffekts Advisory Board.

TEMA
Jobeffekt arbejder med artikelserier der præsenteres under forskellige temaer.
For at sikre bedst mulige kvalitet og evidens, samarbejder vi med de skarpeste hoveder inden for hvert tema.
Fælles for artikelserierne er, at de tager udgangspunkt i konkrete og yderst samfundsmæssige relevante emner.
Artikler kan læses på www.jobeffekt.dk, i nyhedsbreve og via vores Sociale mediekanaler.

Første tema i rækken bliver Kunstig intelligens
Under overskriften ”Samtaler med professoren” debatteres og analyseres de muligheder som data og teknik i fremtiden vil forandre vores måde at leve på, tænke på og handle ud fra.
Vi forsøger at belyse forskellige mulige scenarier, som alle i en form er realistiske.
Desuden vil vi se på de samfundsmæssige konsekvenser af denne udvikling, både de positive og de negative.

Artikler i samme temarække:
Kunstig intelligens, ligestilling mellem kønnene og FN’s verdensmål

Hjælp
JobEffekt ChatBot close
Jobson
Hej, jeg hedder Jobson.
Jeg er Jobeffekt’s ChatBot. Jeg kan hjælpe dig med at navigere på vores hjemmeside. Du kan finde hjælp til at skrive en ansøgning, udarbejde dit CV – og generelt få information om vores site. Klik på nedestående links og hvis du er i tvivl om noget, så skriv ”hjælp”.