Hjem Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - Jobeffekt

Tilbud og priser

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Jobeffekt. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og hvis ubrugte produkter ønskes refunderes tag kontakt til tj@Jobeffekt.dk. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Jobeffekt forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser

Den normale kredittid for jobannoncer og årsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Jobeffekt sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobeffekts ejerskab og kundens brugsret

Jobeffekt har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Jobeffekt er således dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Jobeffekts produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Jobeffekt af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Jobeffekt fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Jobeffekt bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Jobeffekt behandler i forbindelse med produkterne.

Du er som virksomhed forpligtet til at beskytte modtagne personoplysninger i henhold til Persondataforordningen bestemmelser.

Stillingsannoncering

I Jobeffekt optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som Jobeffekt vurderer relevante ud fra jobannonceteksten.

Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Jobeffekt forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Jobeffekts interesse. Jobeffekt påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Produktion

Profilannoncer håndteres samme arbejdsdag, hvis vores annonceafdeling har modtaget annoncen inden kl. 14.

Annonceringsperiode:

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max fire uger fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne.

Profilannonce

Profilannoncen placeres på Jobeffekt.dk i de kategorier og geografiske områder, som Jobeffekt vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Størrelsen på selve jobannoncen er ubegrænset, med en max. størrelse på appetizeren på 1.000 tegn eller ca. 15 linjer.

Scanningsaftaler

Når du har en scanningsaftale med Jobeffekt, overvåger vi dagligt din hjemmeside og sørger for, at nye annoncer, som bliver aktiveret på siden, ligeledes bliver eksponeret på Jobeffekt.dk. Du får desuden en fast annoncekonsulent, der sikrer en høj kvalitet i opsætningen af dine profilannoncer.

Din annonce er derefter online på Jobeffekt.dk frem til ansøgningsfrist eller til annoncen bliver fjernet fra din hjemmeside – dog max det antal uger, der modsvarer den annonceringsaftale du har med Jobeffekt. Konkret betyder det, at din annonce enten bliver fjernet fra Jobeffekt.dk eller bliver automatisk genindrykket, afhængig af din aftale med Jobeffekt.

Bemærk desuden, at hvis du foretager større ændringer på din hjemmeside, fx laver om på url-adressen eller skifter hjemmesiden, er det dit ansvar at informere din kontaktperson hos Jobeffekt om det, så vi kan opdatere vores system.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Jobeffekts skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.


Jobeffekts rettigheder

Jobeffekt forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Jobeffekt er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder Jobeffekt med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden.


Jobannoncearkiv

Jobeffekt forbeholder sig retten til at gemme en kopi af alle publicerede annoncer i et jobannoncearkiv. Det gælder også for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside.


Robotscanningsaftale

Vikarbureauer og rekrutteringsvirksomheder med egen jobside kan købe en robotscanningsaftale hos Jobeffekt.
Jobannoncen er uden logo med link direkte til den komplette jobannonce og bliver placeret efter alle Profilannoncerne.
Robotannoncer vises på Jobeffekt i tre uger og bliver derefter automatisk slettet.
En Robotscanningsaftale er fuldautomatisk, og Jobeffekt garanterer ikke for tekniske fejl. Service ydes kun i begrænset omfang.


Søgning i CV-databasen

Når du har en Profil på Jobeffekt.dk, kan du mod et mindre beløb kontakte og ansætte kandidater gennem Jobeffekts CV-database.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen:

Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Jobeffekt kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Jobeffekt indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Jobeffekt kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Jobeffekts CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen som udgangspunkt er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.


Generelt om personoplysninger

Persondata og brugerprofiler for virksomheder
For at logge ind på Jobeffekt, skal du have en brugerprofil. For at vi kan oprette en profil, skal vi som minimum bruge en e-mailadresse og CVR-nummer. Herudover kan vi knytte navn, firmanavn og telefonnummer til din virksomhedsprofil, hvis du oplyser det.

Du skal være registreret som virksomhedsprofil for at kunne modtage annoncestatistik, ligesom du skal have en virksomhedsprofil for at kunne få adgang til at anvende Jobeffekt CV-database, indrykke annoncer hos Jobeffekt. Du kan kun have en virksomhedsprofil på et firma af gangen.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores database, kan du skrive til dpo@Jobeffekt.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.


Persondata og CRM-oplysninger

Så længe du har et igangværende kundeforhold med Jobeffekt, og er registreret som kontaktperson, opbevarer vi dine data i vores CRM-system med henblik på at servicere dig med vores løsninger/produkter samt lave og fakturere salg.

I den forbindelse opbevarer vi almindelige persondata som dit navn, din e-mailadresse, firmaadresse og telefonnummer inkl. din firmatilknytning.

Hvis dit kundeforhold med Jobeffekt afsluttes, eller vi bliver gjort opmærksom på, at du fratræder din stilling, opbevarer vi derefter dine data i 5 år + løbende år i henhold til de erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab. Herefter bliver dine persondata anonymiseret, dvs. at telefonnummer/numre, e-mailadresse, personnavn og evt. personhenførbare noter slettes.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores CRM-database, kan du skrive til dpo@Jobeffekt.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.


Telefonsupport

Telefonsupport mandag til torsdag fra kl. 8.30-16.30, fredag fra 8.30 - 15.30. Ring til 7190 1248.

 

Hjælp
Jobeffekt ChatBot dansk logo engelsk logo close
Jobson
Hej, jeg hedder Jobson.
Jeg er Jobeffekt’s ChatBot. Jeg kan hjælpe dig med at navigere på vores hjemmeside. Du kan finde hjælp til at skrive en ansøgning, udarbejde dit CV – og generelt få information om vores site. Klik på nedestående links og hvis du er i tvivl om noget, så skriv ”hjælp”.